Cjevi za proizvodnju folija  
     
 
 
Cjevi za proizvodnju folija posebno su prilagođene zahtjevima po velikoj nosivosti odnosno otpornošću na kompresiju. Izrađujemo cijevi za sve vrste folija, kao i cijevi za strech foliju. Cijevi su osušene, cilindrične, ravne, rubovi su glatki i bez praha. Unutarnjost ili spoljašnjost cijevi može biti tiskana u jednoj boji iz komercijalnih razloga ili slijediti materijalu navijenog na cijevi.

Izrađujemo ih u različitim promjerima, većinom u rasponu od fi 70 mm do fi 200 mm i različitih nosivosti: od 1000 N/10 cm do 4000 N/10 cm, po želji i veće. Ambaliranje je izvedeno u obliku skladanice na euro paletama, cijevi su dole i gore zaštićene sa folijom, povezane sa extra trakom i ovijene strech folijom.
     
 
Na poseban zahtjev možemo zaštititi uglove skladanice. Na taj način je osigurana stabilna kvaliteta cijevi bez vanjskih utjecaja.
     
     

 
     
Novosti: