Tuljci za prehrambenu industriju.  
     
 
 
Tuljci za prehrambenu industriju. To su tuljci različitih namjena. Služiti mogu navijanju tijesta, papira za pečenje ili navijanju posebnih folijskih materijala za upotrebu u prehrambenoj industriji. Svim tim artiklima - kartonskim jedrima - zajedničko je to, da su certificirani za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Ambaliranje je izvedeno u kartonskim kutijama na euro paletama. Donji i gornji dio palete je zaštićen folijom, povezanom extra trakom i ovijena sa strech folijom. Na poseban zahtjev možemo zaštititi i uglove skladanice.

Na taj način je garantirana stabilna kvaliteta jedra bez vanjskih utjecaja.
     
   
     

 
     
Novosti: