Jedra za navijanje folije  
     
 
 
Jedra za navijanje folije posebno su prilagođena zahtjevima za visoku nosivost odnosno otpornost na kompresiju. Izrađujemo cijevi za sve vrste folija i cijevi za strech foliju.

Jedra su osušena, cilindrična, odrez na rubu je gladak i bez praha. Unutrašnjost ili spoljašnjost cijevi može biti tiskana u jednoj boji iz komercijalnih razloga ili slijediti materijalu navijenog na cijevi.

Izrađujemo ih u različitim promjerima, većinom u rasponu od fi 20 mm do fi 152 mm i različitih nosivosti: od 1000 N/10 cm do 4000 N/10 cm po želji i više. Donji i gornji dio palete je zaštićen folijom, povezanom extra trakom i ovijena sa strech folijom.
     
 
Na poseban zahtjev možemo zaštititi i uglove skladanice. Na taj način je osigurana stabilna kvaliteta jedra bez vanjskih utjecaja. Materijali i tehnologija izrade garantiraju 100% reciklažu naših proizvoda.
     

 
     
Novosti: