Smo poduzeće za izradu spiralno navijene kartonske ambalaže svih zahtjevnih razreda i namjena upotrebe.">
 
     
 
 
     
 
     
  Doze za nošenje  
     
 
 
Doze za nošenje su namijenjene za embaliranje poklona ili za konačnu ambalažu različitih artikala, koji se predstavljaju ili daruju kupcima u promocijske namjere.

Vanjska površina može se iskoristiti u promocijske namjene s tiskanjem paralelne ili spiralne etikete.

Razvijene su dimenzije fi 80, 99, 149 i fi 200 mm, koje se mogu uz pravilni visinski redoslijed složiti kao "babuške", između njih, ostaje dovoljno prostora za promocijski materijal.
     
   
     

 
     
Novosti: